Werk voor Nederlanders in Duitsland en visa versa

Werving- en selectiebureaus en uitzendbureaus kunnen veel getalenteerde oproepkrachten en flex werkers uit regio Arnhem en Nijmegen onvoldoende benutten en zien daarom steeds vaker kansen in Duitsland (Niederrhein / Nederrijn) en visa versa. Arnhem / Nijmegen,  zo dichtbij Duitsland dat je zou verwachten dat er een zekere culturele en economische vermenging zou plaatsvinden. De nationale grens blijkt echter nog een groot obstakel om écht de Duitse invloed te voelen. We blijven als gebied een halte op de route Rotterdam-Ruhrgebiet. Is uitzendwerk mogelijk de sleutel tot interregionale samenwerking?

Ik weet nog dat ik als kleine jongen heel verbaasd was als ik met mijn ouders in de auto naar Duitsland reed in de 70’er jaren van de vorige eeuw. Je moest dan echt van de A1 snelweg af en vervolgde op een provinciaal autopad de route naar de grens. Heel het gebied rond de grens was nog ingericht als een spergebied voor mochten “ze” nog eens binnenvallen. Leek het. Maar ook nu, ondanks de vloeiende overgang van snelweg naar autobahn en vervallen grenspostgebouwen, lijkt de grens een psychische blokkade om echte toenadering tot elkaar. De zakelijk route naar Duitsland vanuit Nijmegen loopt, vreemd genoeg, via de randstad, en met name via Rotterdam.

Bedrijven in omgeving Arnhem-Nijmegen en Twente zouden beter een “linking-pin” functie kunnen nastreven tussen onze Oosterburen en de rest van Nederland. Geografisch – logistiek; nagenoeg alle weg-water en spoor vervoer lopen immers allen door onze regio en het staat hier vol met bedrijven die exporteren of dat dolgraag zouden willen. De provincie en onderwijsinstellingen zouden zich veel meer moeten bezig houden met het cultureel en zakelijk naderbij brengen tussen Gelderland en het Ruhrgebied en bedrijvigheid richting Steden als Dusseldorf en Frankfurt. Veel meer dan primaire aansluiting te vinden op de randstad.

De uitzendsector heeft in een opgaande economische cyclus een trendmatige en bepalende invloed. Tijdelijk werk zorgt er voor dat bedrijven iets kunnen uitproberen, de voorloper op een meer vaste samenwerking. Dat “iets” zou zo maar samenwerking tussen bedrijven uit beide landen kunnen zijn. Toch staan ondernemers niet te springen op werknemers vanuit de Bondsrepubliek. Toch zou ik pleiten voor het benutten van deze gemiste kans. Leid bijvoorbeeld Duitse technici, waarvan een groot tekort op de lokale arbeidsmarkt op om in onze regio te komen werken.  Bijvoorbeeld door ze een werkend niveau van de Nederlandse taal bij te brengen en hier te werk te gunnen. Het vreemde is dat er ook nog interregionale fondsen zijn (Euregio’s) die daarvoor speciaal in het leven zijn geroepen, maar  hun gelden graag achter paarse krokodillen verbergen.

Tijd om serieus de samenwerking in het grensgebied met Duitsland te versterken en onze regio de poort tot Duitsland te maken, qua bedrijvigheid, innovatie, onderwijs en cultureel. Laten we de gedachte van de Europese unie nou eens werkelijk tot ons doordringen; dat het niet alleen gaat om de samenwerking tussen landen , maar juist het opheffen van grenzen. En als deze verheven gedachte niet bij u aanslaat, dan gewoon uit opportunisme. Het gaat daar immers een stuk beter dan hier…

Frans Hoekman